Beschermd cultuurhistorisch landschap

Molenbemden

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 24-04-1991 tot heden

ID
2174
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2174

Besluiten

De Molenbemden
definitieve beschermingsbesluiten: 24-04-1991  ID: 2378

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft Molenbemden, een beemdenlandschap langs de Molenbeek dat deel uitmaakt van een typisch ingesneden beekvallei uit Vochtig Haspengouw en het bronnengebied van de Demer.Waarden

De Molenbemden zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Molenbeemden

Rode Kruislaan (Bilzen)
Het beschermde beemdenlandschap langs de Molenbeek maakt deel uit van een typische ingesneden beekvallei uit Vochtig Haspengouw en bevindt zich in het bronnengebied van de Demer.