Beschermd monument

Kerkhofkapel

Beschermd monument van tot heden

ID
2219
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2219

Besluiten

Kerkhofkapel met omringend kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 15-07-1986  ID: 2170

Beschrijving

De kerkhofkapel is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de erfgoedwaarde van de kapel als volgt gemotiveerd:
Historische waarde: voornamelijk omwille van de er zich in bevindende grafstenen, die betrekking hebben op de regionale geschiedenis (heren van Guigoven).
Cultuurhistorische en volkskundige waarde: het Romeinse (?) beeldhouwwerk dat zich in de gevel bevindt en dat aanleiding gegeven heeft tot een aantal lokale interpretaties wat betreft de herkomst en de aanwezigheid van het voorwerp ter plaatse.
Andere sociaal-culturele waarde: de ligging van de kapel, op de plaats van de verdwenen parochiekerk, omringd door het kerkhof en ten midden van de boomgaarden, als een historische reminiscentie van de oude kern van Guigoven, een belangrijk onderdeel van het dorpsgezicht.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, DL000303, Beschermingsdossier Kerkhofkapel met omringend kerkhof (GYSELINCK J., 1986).


Waarden

De kapel, gelegen op het ommuurde kerkhof, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

volkskundige waarde

-

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kerkhofkapel

Kasteelstraat zonder nummer (Kortessem)
Eenvoudig neogotisch bakstenen bedehuis opgericht circa 1880 op het kerkhof van Guigoven.