erfgoedobject

Kerkhofkapel

bouwkundig element
ID
32240
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32240

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kerkhofkapel
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Kerkhofkapel
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begraafplaats met kerkhofkapel
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Circa 1880 opgericht op het kerkhof van Guigoven, in de plaats van het koor van de vorige in 1856-57 afgebroken parochiekerk aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844).

Eenvoudig neogotisch bakstenen bedehuis van één travee met driezijdige koorsluiting, onder zadeldak (leien) waarop een ijzeren kruis. Spitsboogdeur in een vlakke hardstenen omlijsting, waarboven een oud stenen beeld, mogelijk van Romeinse oorsprong. Zijgevels met telkens één venster in een vlakke spitsboogvormige hardstenen omlijsting met lekdrempels. Dito venster in het midden van de koorsluiting. Bepleisterd interieur.

Mobilair: Grafstenen met persoonsvoorstellingen: Hendrik van Guigoven (+ 1346); Jan van Printhagen (+ 1519) en zijn twee echtgenoten, Catharina van Grevenbroek (+ vóór 15..) en Clara van Stevoort (+ na 1536). Grafstenen van Clara van Printhagen (+ 1623), François-Théodore de Blanckart (+ 1653) en Marie de Cortenbach (+ 1624), de pastoors de Latte (+ 1652) en Stox (+ 1733), Jan Lenaerts en Gertruydt Hamons (+ 1689) en M.I. Ramauger (+ 1778). Vóór de ingang van de kapel bevinden zich restanten van twee grafstenen van de heren van Guigoven, namelijk Jan van Opleeuw (+ 1296) en Hendrik Surlet en Anna van Guigoven (circa 1500). Alle grafstenen zijn afkomstig uit de vroegere kerk. Drie grafkruisen (17de-18de eeuw).

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 303.
 • BOGAERTS D. e.a., Kortessem. 50 historische getuigen, (Tongeren), (1986), ill. op, p. 98-101, 107, ills.
 • CASTER E.V. & BEECK R.O.D., De grafkunst in Belgisch Limburg. Vloerzerken en -platen met persoonsvoorstellingen (13e tot 17e eeuw). (Maaslandse Monografieën 4), Assen, 1981, p. 16, 54-55, 62, 82-84, 118-119, 122-123, 130, 135.
 • D(ANIELS) P., Ik verzaak het heidendom, ('t Daghet in den Oosten, 2, 1886, p. 113-114).
 • DE BORMAN C., Histoire du château de Colmont, (Bulletin de l'Institut archéologique Liégeois, 5, 1862, p. 131-132, 134, 140, 142 e.v.
 • GILISSEN J., Archiefjes, Tongeren, 1993, p. 142-143.
 • ROEBBEN, J., Kapellen in Groot-Kortessem, Kortessem, 1996, p. 74-75, afbeelding.
 • SMEESTERS J., Sporen in de leem. Het Zuid-Limburgse platteland in de Romeinse tijd (tentoonstellingscatalogus), Tongeren, s.a., p. 6.
 • S.N., Bondige inventaris... , p. 215-216.
 • S.N., Commission royale des monuments. Comité de la province de Limbourg. Séance du 15 avril 1862, (Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg, 6, 1863, p. 21-23).
 • S.N., Guigoven door de eeuwen heen, Guigoven, 1983, p. 18, 22, 23, 37 e.v., 42, 46, 47, 58, 61, 62, 78, 88-107, 120-123 (afbeelding).
 • S.N., Kapellen te Guigoven vroeger en nu, o.l.v. E. VALGAERTS, (Guigoven), (1988), p. 5-7, afbeelding.
 • S.N., Laat-gotische beeldsnijkunst..., inventarisnummer 311.
 • VAN DEN BERCH H., Recueil d'épitaphes, uitgegeven en geannoteerd door L. NAVEAU DE MARTEAU en A. POULLET, 2, Luik, 1928, p. 324-326.

Bron: PAUWELS D. & SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14n4, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Pauwels, Dirk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Begraafplaats

 • Is deel van
  Guigoven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kerkhofkapel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32240 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.