Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning De Zilver Berg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 22424   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/22424

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 33. Z.g. "De Zilver Berg" cf. gevelsteen. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak, uit XVII doch met kern uit XIV A. Verfraaiende "Kunstige herstelling" van 1923-1924 n.o.v. architect D. Maene (Brugge) o.m. vernieuwen vensters, deur, gevelsteen. Wijzigingen o.m. in 1961: verbreden van een kelderluik tot garagepoort. Verankerde bakstenen trapgevel (9 tr. + topstuk) met typerendAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning De Zilver Berg

Zilverstraat 33 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw doch met kern uit de eerste helft van de 14de eeuw. Verfraaiende "Kunstige herstelling" van 1923-1924 naar ontwerp van architect D. Maene (Brugge) onder meer vernieuwen vensters, deur, gevelsteen.