Priorij van Groenendaal: ondergrondse relicten

Beschermd monument van 01-10-1998 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Hoeilaart
Deelgemeente Hoeilaart
Straat Duboislaan
Locatie Duboislaan 1 (Hoeilaart)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23033/105.1
  • 4.01/23033/112.1
  • OB001265

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Priorij van Groenendaal

Duboislaan 1, Joannes Ruysbroeckweg zonder nummer, 1, Hoeilaart (Vlaams-Brabant)

Het merendeel der gebouwen werd in 1825 gesloopt. Heden resten evenwel nog het in 1794 gebouwde priorskwartier en een overblijfsel van de kloosterkerk.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de ondergrondse relicten van de priorij van Groenendaal.

Waarden

De ondergrondse relicten van de voormalige priorij van Groenendaal zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de ondergrondse relicten waaronder de ingekokerde IJse met aansluitende kelders als enige overblijfselen van de eigenlijke kloostergebouwen. Deze ondergrondse resten laten niet alleen toe de noordelijke kloostervleugel met exactheid te situeren maar werpen eveneens een licht op de vroegere waterhuishouding.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.