Beschermd monument

Priorij van Groenendaal: ondergrondse relicten

Beschermd monument van tot heden

ID
225
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/225

Besluiten

Priorij van Groenendaal
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-1998  ID: 3351

Beschrijving

De bescherming omvat de ondergrondse relicten van de priorij van Groenendaal.Waarden

De ondergrondse relicten van de voormalige priorij van Groenendaal zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de ondergrondse relicten waaronder de ingekokerde IJse met aansluitende kelders als enige overblijfselen van de eigenlijke kloostergebouwen. Deze ondergrondse resten laten niet alleen toe de noordelijke kloostervleugel met exactheid te situeren maar werpen eveneens een licht op de vroegere waterhuishouding.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Priorij van Groenendaal

Duboislaan 1, Joannes Ruysbroeckweg 1, zonder nummer (Hoeilaart)
Het merendeel der gebouwen werd in 1825 gesloopt. Heden resten evenwel nog het in 1794 gebouwde priorskwartier en een overblijfsel van de kloosterkerk.