Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Albanus: kerkhof en hoeve

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-03-1995 tot heden

ID: 2291   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2291

Besluiten

Geografisch pakket Riemst
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-1995  ID: 2826

Beschrijving

De omgeving van de parochiekerk Sint-Albanus te Vlijtingen is beschermd als dorpsgezicht. Deze bescherming omvat het kerkhof en de aansluitende U-vormige hoeve. Zowel de reeds als monument beschermde kerk en kerkhofmuur zijn niet opgenomen in deze bescherming.Waarden

Kerkhof en hoeve zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Omdat de kerkheuvel reeds sinds de middeleeuwen als inplantingsplaats van kerk en kerkhof in gebruik was.

sociaal-culturele waarde

In casu de stedebouwkundige inplanting omdat de kerkheuvel met de kerk en de aanpalende boerderij in sterke mate het beeld van de omgeving bepalen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Albanus met kerkhofmuur

Pater Vanweertplein zonder nummer (Riemst)
Neoclassicistische pseudo-basilica, gebouwd in 1845-1846 ter vervanging van een waarschijnlijk romaanse, driebeukige kerk.


U-vormige hoeve

Pater Vanweertplein 18 (Riemst)
U-vormige hoeve, gelegen naast het kerkhof, in zijn huidige vorm voornamelijk daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch oudere kern, zichtbaar in het mergelstenen dienstgebouwtje.