Beschermd monument

Kasteel Jongenbos met aanhorigheden en park

Beschermd monument van tot heden

ID
2294
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2294

Besluiten

Kasteel Jongenbos met aanhorigheden en landschapspark
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-2010  ID: 4677

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het kasteel Jongenbos, een kasteel in classicistische stijl met aanhorigheden en park.Waarden

Het (neo)classicistisch kasteel Jongenbos met aanhorigheden (koetshuis, stelplaats, hoeve, ommuurde moestuin met hekwerk en serre) en landschappelijk park (met vijver, bruggen en toegangswegen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: de waarde ligt in de bouw in 1846-1848 van het fraaie classicistische kasteel, met een kleine uitbreiding van 1882 in analoge stijl, aanvankelijk in het bezit van de familie Van der Meer uit Tongeren, later van de families Claes, de Favereau de Fraipont en de Cartier d'Yve, alsook in het bijbehorende wagenhuis in dezelfde stijl en uit dezelfde periode, in de stelplaats van 1872, de in 1872 en 1878 aangepaste hoeve en in de ommuurde moestuin met serre van 1872.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde: de waarde ligt in het kort na de bouw van het kasteel aangelegde park in landschappelijke stijl (20 hectare) met mooie parkbomen, landschappelijke vijver, twee metalen bruggen uit de aanlegperiode en toegangswegen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kasteel Jongenbos

Jongenbos 2-4 (Kortessem)
Complex uit het midden van de 19de eeuw, bestaande uit een alleenstaand dubbelhuis en een koetshuis, in een park in landschapsstijl.


Kasteelpark Jongenbos

Bornstraat, Jongenbos 2-4, Kasteeldreef (Kortessem)
Park in landschappelijke stijl (20 hectare) en mooi classicistisch kasteel uit 1846-1848, met een kleine uitbreiding van 1882. Ommuurde moestuin en slecht bewaarde serre van 1872. Fraaie parkbomen, landschappelijke vijver en twee metalen bruggen uit de aanlegperiode.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Jongenbos

Diepenbeek (Diepenbeek), Hoeselt, Romershoven (Hoeselt), Vliermaalroot (Kortessem)
Het Jongenbos ligt ten noordoosten van het centrum van Vliermaalroot, in het noordelijke gedeelte van Vochtig-Haspengouw. Het reliëf is nagenoeg vlak. Het historishc stabiele bos fungeerde steeds als park- en jachtdomein van het gelijknamige Loonse leengoed. De bouwheer van het huidige kasteel zou zeventigduizend bomen hebben aangeplant als compensatie voor de kap van het toenmalige loofbos, nodig voor de bouw van het kasteel (oa. voor brandhout in de ovens van de steenbakkerij). De vijver achter het kasteel is het resultaat van de kleiwinning voor de bakstenen. Rond het bos heeft het landschap een agrarisch karakter.