Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Clootsmolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 07-06-1995 tot heden

ID
2323
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2323

Besluiten

Watermolen Neermolen of Clootsmolen met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-1995  ID: 2885

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van de watermolen Clootsmolen aan de grens van Bocholt met Bree, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de watermolen, genaamd Clootsmolen, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Clootsmolen

Watermolenweg 1 (Bocholt)
Watergraanmolen op de Abeek. Eerste vermelding in 1465. De molen staat aangeduid op de Ferrariskaart van 1771-77 en in de Atlas van de Buurtwegen van 1845. Het huidige woonhuis dateert uit het interbellum. Het molenhuis dateert in zijn huidig uitzicht uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Abeek van Bocholt tot Molenbeersel met Stramprooierbroek

Bocholt (Bocholt), Bree (Bree), Kinrooi, Molenbeersel (Kinrooi)
De vallei van de Abeek en het Stamprooierbroek waren tot de tweede helft van de 19de eeuw grotendeels moeras en in gemeen gebruik. Door de aanleg van het afwateringskanaal de Lossing, in combinatie met talrijke afwateringsgrachtjes, probeerde men het gebied te ontwateren voor land- en bosbouwdoeleinden. Ook werd er turf gewonnen in het gebied en waren er viskweekvijvers aanwezig. Later werden nog verschillende ingrepen gedaan in functie van het productief gebruik van de gronden. Momenteel bevinden zich centraal in het gebied hoofdzakelijk laagveenmoerassen, meestal omzoomd door wilgenstruwelen. Verder komen er vochtige en meestal verruigde weidepercelen voor en elzenbroekbossen en eikenbossen. Ook zijn er her en der heiderelicten. Aan de rand van het broek liggen veel weilanden. Ook komen er op de drogere gronden akkers voor.