Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis naar ontwerp van A. Van Coillie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
23330
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23330

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 54. Winkelhuis met halsgevel onder plat dak van 1921 (cf. cartouche) n.o.v. A. Van Coillie (Roeselare). Drie bouwl., diversificatie van gele en rode baksteen, witte natuursteen. Licht vooruitspringende vensterpartij met drielicht onder bekronend balkon, aansluitend bij het verdiept drielicht met centraal deurvenster in de aansluitende korfboog in specifiek metselverband. Bekronend casement mAanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis naar ontwerp van Alfons Van Coillie

Ooststraat 56 (Roeselare)
Winkelhuis met halsgevel onder plat dak van 1921 (zie cartouche) naar ontwerp van Alfons Van Coillie (Roeselare).