Parochiekerk Sint-Mattheus

Beschermd monument van 28-10-1999 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tielt-Winge
Deelgemeente Meensel-Kiezegem
Straat Binkomstraat
Locatie Binkomstraat 1A (Tielt-Winge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24135/117.1
  • OB001313

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Mattheus

Binkomstraat 1A, Tielt-Winge (Vlaams-Brabant)

Volledig opgetrokken uit bak- en zandsteen, het omvat een classicistische toren uit einde 18de eeuw, laatgotisch schip uit de 17de eeuw en een driezijdig koor uit 16de eeuw.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Mattheus is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Mattheuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

als voormalige afhankelijkheid van respectievelijk de abdijen ven Cornelimunster (Aken) en Heilissem kan de Sint-Mattheuskerk architectuurhistorisch worden getypeerd als een kleine, overwegend gotische bak- en natuurstenen plattelandskerk, bestaande uit een slanke westtoren (1772), een drie traveeën tellend, smal éénbeukig schip (circa 1600) en een driezijdig koor (circa 1500) met aanleunende sacristie.

artistieke waarde

de met een spits tongewelf overkluisde binnenruimte, in het koor versierd met Louis XV-motieven, bevat naast een monumentaal marmeren portiekaltaar, afkomstig van de Leuvense Sint-Michielskerk, eveneens waardevolle 16de-eeuwse houtsculpturen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.