Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Frans militair ereperk op kerkhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 23689   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23689

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op het kerkhof van Oostvleteren bevindt zich het Frans militair ereperk, ten noorden van de kerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Frans militair ereperk op kerkhof

Oostvleterendorp zonder nummer (Vleteren)
Op het kerkhof van Oostvleteren bevindt zich het Frans militair ereperk, ten noorden van de kerk.