erfgoedobject

Frans militair ereperk op kerkhof

bouwkundig element
ID: 213347   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213347

Juridische gevolgen

Beschrijving

Locatiebeschrijving

Op het kerkhof van Oostvleteren bevindt zich het Frans militair ereperk, ten noorden van de kerk. Op dit kerkhof bevindt zich eveneens het graf van de Mahieu en het familiegraf van de familie Taymans. Er bevindt zich eveneens nog een Brits perk, met doden uit de Tweede Wereldoorlog. Op de hoek van het kerkhof tenslotte bevindt zich de gedenkzuil voor de oorlogsdoden.

Historische Achtergrond

De zone tussen het Ieperleekanaal van Ieper naar de IJzer en de weg Veurne-Ieper, met Oostvleteren en Woesten, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog nog tot de frontsector gerekend. Achter deze weg lagen de reserve- en piketzones, waartoe de kampementen bij De Wippe gerekend worden, evenals de zones van rust en halve rust zoals Westvleteren. In deze regio lagen verschillende spoorwegen voor de aan- en afvoer van militairen en materiaal. De eigenlijke frontlijn lag enkele kilometers meer naar het oosten, ter hoogte van het kanaal.

Eens het front gestabiliseerd was, zouden er zich in Oostvleteren vooral Franse eenheden vestigen. Vanaf begin 1915 kwamen er hier ook Belgische troepen, vanaf juni tot november 1917 verbleven hier eveneens Britse troepen. In juli 1917 werd het merendeel van de bevolking geëvacueerd in het kader van de Derde Slag bij Ieper. Gedurende de oorlogsjaren had het dorp te lijden onder beschietingen en bombardementen, maar dankzij de herstellingen van de genie bleef de kerk bruikbaar voor de eucharistieviering. De laatgotische 15de-eeuwse Sint-Amatuskerk moest echter in 1977 herbouwd worden na een brand.

Op het kerkhof van Oostvleteren liggen er 39 Fransen begraven, waarvan 1 slechts ten dele geïdentificeerd kon worden. Het gaat om 11 doden uit 1914, 6 uit 1915, 17 uit 1917 en 5 zonder jaartal.

Twintig doden stierven tussen 10 november 1914 en 21 februari 1915. Dit zijn voornamelijk militairen uit het 87° en 89° D.I.T. (Division d'Infanterie Territoriale). Deze territoriale eenheden, met oudere reservisten, werden ingezet in de omgeving van Boezinge, waar het front was vastgelopen.

Een tweede groep van doden stierf tussen 18 juli en 19 september 1917 en zijn voornamelijk afkomstig uit de 162° D.I. (Division d'Infanterie). Deze mannen werden toen ingezet tijdens de Derde Slag bij Ieper.

Kenmerken

Het Franse militaire ereperk op het kerkhof van Oostvleteren heeft een rechthoekige plattegrond, het terrein is vlak en wordt omgeven door een haag.

Het perk telt 39 Franse grafkruisen, in 3 rijen van 13 opgesteld. Tussen de rijen is gras en bij de grafkruisen zijn rozenstruiken geplant.

Er liggen op deze "carré militaire" 39 Franse doden begraven, waarvan er 1 slechts ten dele geïdentificeerd kon worden.

  • Dossier "Landschapskunst in de Westhoek. Vierde deelproject - Woesten", contactpersoon: Chris Minten (Provincie West-Vlaanderen).
  • Informatie afkomstig van Ghislain Kepanowski, 2005.
  • Onderzoek / notities door Roger Verbeke.
  • JANSSENS DE BISTHOVEN B., "Oorlogsdagboek van Oostvleteren 1914-1918", Overdruk uit "Handelingen van het Genootschap "Société d Emulation" te Brugge", deel CVI (1969), p. 210-222, Brugge, 1969.

Bron     : WOI Relict (1059): Frans militair ereperk op kerkhof (Oostvleteren - WOI)
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  : 2003


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Parochiekerk Sint-Amatus

  • Is deel van
    Oostvleterendorp

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Frans militair ereperk op kerkhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213347 (Geraadpleegd op 27-09-2020)