Beschermd monument

Steenkoolmijn Waterschei: mijngebouwen en bovengrondse inrichtingen

Beschermd monument van 22-12-1993 tot heden

ID
2386
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2386

Besluiten

Steenkoolmijn
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1993  ID: 2588

Beschrijving

De bescherming als monument betreft schachtbok II, ophaalgebouw II, de passerelle tussen het administratief hoofdgebouw en ophaalgebouw II, ventilatiegebouw I en verschillende machines van de steenkoolmijn van Waterschei. Het hoofdgebouw werd reeds eerder in 1993 als monument beschermd.Waarden

Volgende gebouwen en bovengrondse inrichtingen van de steenkoolmijn zijn beschermd als monument

  • schachtbok II met losvloer (ontvangstgebouw)
  • ophaalgebouw II met inbegrip van de ophaalmachine nummer 3 (extractiemachine) ACEC en toebehoren: de Ward Leonardgroepen nummer 3 en 5 ACEC met fabricage nummers 16 GM 11390 alsook 2 N 15215 en 27844
  • de passerelle die het hoofdgebouw met het ophaalgebouw II verbindt
  • het ventilatiegebouw I met bovengrondse transportbuizen
  • de kabellier naast ophaalmachine nummer 3
  • de motorcompressor nummer 3 ACEC fabricagenummers 6059 en 704.405

omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Het is een goed voorbeeld van de wijze waarop het samengaan van een utilitaire bestemming met een esthetisch verzorgd en zelfs prestigieus uitzicht bij administratieve en industriële gebouwen en inrichtingen tijdens het interbellum kon geconcipieerd worden;
De steenkoolmijn te Waterschei werd opgericht door A. Dumont, de belangrijkste initiatiefnemer bij het opsporen en het uitbaten van de Kempense steenkoollagen (historische waarde).


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Betonnen voetgangerspasserel

André Dumontlaan zonder nummer (Genk)
Aan de noordzijde aansluiting van gegoten betonnen voetgangerspasserel, leidend naar de schachtgebouwen.


Ontvangstgebouwen

André Dumontlaan zonder nummer, zonder nummer (Genk)
Ontvangstgebouwen opgetrokken onder en tussen de benen der schachtbokken: indrukwekkende en decoratieve vormgeving van het gewapende betonskelet, naar ontwerp van architect Voutquenne.


Ophaalgebouwen

André Dumontlaan zonder nummer, zonder nummer (Genk)
Ten zuiden van elke schachttoren: ophaalgebouw met twee afzonderlijke machinekamers per ophaalgebouw: voorgevels links op schachtmiddenpunt.


Schachten en schachttorens

André Dumontlaan 67 (Genk)
Beide schachten hebben 6 meter nuttige doormeter tot 543 meter. Twee identieke schachttorensopgetrokken in 1922 naar ontwerp van en door de S.A. de Construction en de Chaudronnerie d'Awans te Bierset-Awans.


Ventilatorgebouwen

André Dumontlaan zonder nummer, zonder nummer (Genk)
Deze bezitten een opvallend functioneel-esthetische verwerking van het technische programma, waarbij de bakstenen gevels met betonelementen onder meer de toegangsbuizen tot de ondergrond en de vierkante ventilatieschouwen tot hun recht laten komen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Steenkoolmijn van Waterschei

André Dumontlaan 67 (Genk)
Nadat André Dumont op 2.08.1901 te As steenkool aanboorde met zijn Nouvelle Société de Recherche et d'Exploitation, diende hij in naam van zijn maatschappij verschillende aanvragen in tot het bekomen van meer dan 5000 ha concessie.