Hoeven De Zon en De Maan

Beschermd monument van 28-12-1999 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Beverst
Straat Zonhoevestraat, Kleistraat
Locatie Kleistraat 1, Zonhoevestraat 1-1A (Bilzen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73006/107.1
  • OL000782

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeven De Zon en De Maan

Zonhoevestraat 1-1A, Kleistraat 1, Bilzen (Limburg)

Hoeven De Zon en De Maan liggen op de hoek van de Zonhoevestraat met de Kleistraat. Het complex werd opgetrokken in Maaslandse stijl. De kern dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw. Beide hoeven werden in de loop van de 19de eeuw verbouwd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeven De Zon en De Maan, ontstaan uit eenzelfde hoeve 'De Zon' die in de loop van 19de eeuw werd opgesplitst, zijn beschermd als monument.

Waarden

Hoeve De Zon en hoeve De Maan zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als een voormalige hoeve van de landcommanderij Alden Biesen, oorspronkelijk gelegen naast de voormalige parochiekerk gescheiden door de Winterbeek.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als een hoevecomplex in Maaslandse stijl uit de eerste helft van de 17de eeuw met mogelijks oudere kern in vakwerkbouw en aanpassingen uit de tweede helft van de 17de eeuw, de 18de (volgens datum 1708) en het midden van de 19de eeuw wanneer de huidige ordonnantie ontstaat evenals de splitsing in twee afzonderlijke hoeven.

sociaal-culturele waarde

in casu visuele en beeldbepalende waarde: door de ligging en het imposant karakter van het gebouwencomplex dat tezamen met de in 1896 afgebroken kerk de oude kern vormde van de gemeente Beverst.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.