Hoeven De Zon en De Maan met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-12-1999 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Beverst
Straat Zonhoevestraat, Kleistraat, Beverststraat
Locatie Beverststraat, Kleistraat, Zonhoevestraat (Bilzen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/73006/102.1
  • DL002055
  • OL000783

Is de omvattende bescherming van

Begraafplaats

Zonhoevestraat zonder nummer, Bilzen (Limburg)

Het oorspronkelijke kerkhof bevond zich rond de oude kerk, ten zuiden van de baan Hasselt-Bilzen. Waarschijnlijk werd het bij de bouw van de nieuwe kerk naar deze iets zuidwestelijk gelegen plaats overgebracht.

Bruine beuk bij pastorie

Zonhoevestraat zn (Bilzen)

De bruine beuk hoort bij de aanleg van de pastorietuin die is aangelegd in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Hoeven De Zon en De Maan

Zonhoevestraat 1-1A, Kleistraat 1, Bilzen (Limburg)

Hoeven De Zon en De Maan liggen op de hoek van de Zonhoevestraat met de Kleistraat. Het complex werd opgetrokken in Maaslandse stijl. De kern dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw. Beide hoeven werden in de loop van de 19de eeuw verbouwd.

Knotes Hoeve de Zon

Zonhoevestraat 1A (Bilzen)

Op het erf van Hoeve De Zon staat een oude knotes. Een kunstmatige gevormde boom die onderhouden wordt door hem periodiek te knotten. Dit leverde brandhout en geriefhout op.

Opgaande beuk als hoekboom

Zonhoevestraat zn (Bilzen)

Bij de toegang tot het erf van de Zonhoeve staat een opgaande beuk die er als welkomstboom is geplant. Het gebruik van deze soort wijkt af van de traditionele toepassing waarbij meestal lindebomen werden gebruikt als welkomstboom.

Pastorie

Beverststraat 4, Bilzen (Limburg)

Gelegen in een ommuurde tuin. Alleenstaand huis uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Veekering van geschoren meidoornhaag

Zonhoevestraat zonder nummer (Bilzen)

Het weiland gelegen aan de Zonhoevestraat, langs het wandel- en fietspad, wordt aan de zuidoostzijde afgeboord met een veekering. Het is een traditionele scheerhaag van meidoorn. De haag is nog een mooi voorbeeld en heeft een totale lengte van ongeveer 60 meter.

Zwarte moerbei

Beverststraat zonder nummer, Zonhoevestraat zonder nummer (Bilzen)

Als relict uit een oude hoogstamweideboomgaard, behorende tot het erf van de Zonhoeve, staat er op het perceel aan de overkant van de Zonhoevestraat een zwarte moerbei. Door de ouderdom heeft de moerbei zich afgelegd. Deze liggende groeiwijze, ten gevolge van een zwak wortelgestel, wordt regelmatig bij moerbei vastgesteld.

Beschrijving

De hoeven De Zon en De Maan zijn samen met hun omgeving beschermd als dorpsgezicht. De omgeving van het hoevecomplex vormt de oude kern van het dorp Beverst. Het dorpsgezicht omvat naast het hoevecomplex, de pastorie met ommuurde tuin, de site van de oude kerk, de huidige begraafplaats en een deel van de met een meidoornhaag afgelijnde Winterbeek.

Waarden

Omgeving van de hoeve De Zon, met Winterbeek, site van de oude kerk, pastorie en kerkhof is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de oude kern van het dorp Beverst, waarvan de verschillende elementen zowel in het uitzicht als in de percelering nog duidelijk herkenbaar zijn. Ook de historische evolutie van het dorpsbeeld is afleesbaar: het verdwijnen van de oude kerk, de bouw van de pastorie, de aanleg van het nieuwe kerkhof met de grafkapel van de familie de Renesse op het einde van de 19de eeuw.

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: de verschillende landelijke en landschappelijke elementen - onbebouwde ruimten, beek, haag , boompartijen - vormen samen een gaaf dorpsgezicht en maken integrerend deel uit van dit monumentaal hoevecomplex.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.