Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Duinpaviljoentje Le Pavillon Elisabeth

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 24109   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24109

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De oorspronkelijke duinpaviljoentjes zijn alle opgericht in het begin van de 20ste eeuw. Het duinpaviljoen van Bredene wordt reeds afgebeeld in een vroeg-20ste-eeuwse promotiebrochure van de jonge badplaats en literatuurbronnen vermelden 1902 als bouwjaar voor dat in Wenduine. Na de Tweede Wereldoorlog heropgebouwd.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Duinpaviljoentje Le Pavillon Elisabeth

Leopold II-laan zonder nummer (De Haan)
De oorspronkelijke duinpaviljoentjes zijn alle opgericht in het begin van de 20ste eeuw. Het duinpaviljoen van Bredene wordt reeds afgebeeld in een vroeg-20ste-eeuwse promotiebrochure van de jonge badplaats en literatuurbronnen vermelden 1902 als bouwjaar voor dat in Wenduine. Na de Tweede Wereldoorlog heropgebouwd.