Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kleine hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
24148
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24148

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lodistraat nr. 97. Kleine hoeve opklimmend tot de 18de eeuw. Onverhard, begraasd erf met aan noordzijde het woonhuis en verderop aan zuidzijde de stallingen met de schuur. Ten zuiden van de stallingen en de schuur loopt een grintweg. Op het plan van landmeter Jan Verhaeghe uit 1717 weergave van bebouwing aan dit gedeelte van de Lodistraat, mogelijk betrekking hebbend op de hoeve. Woonhuis,Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Lodistraat 97 (Oostkamp)
Kleine hoeve opklimmend tot de 18de eeuw. Onverhard, begraasd erf met aan noordzijde het woonhuis en verderop aan zuidzijde de stallen met de schuur.