Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsgedenkteken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 24509   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24509

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsgedenkteken, ingewerkt in de kerkhofmuur, voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsgedenkteken

Dorp zonder nummer (Zedelgem)
Oorlogsgedenkteken, ingewerkt in de kerkhofmuur, voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.