Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Commandopost Kasteelpark

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
25329
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25329

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrijstaande, bovengrondse betonnen constructie aan de noordrand van het kasteelpark.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Commandopost Kasteelpark

Diksmuidseweg zonder nummer (Ieper)
Vrijstaande, bovengrondse betonnen constructie aan de noordrand van het kasteelpark.