Stamproyerbroek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 08-02-1985 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Molenbeersel
Straat Eikelenbosstraat, Fosheistraat
Locatie Eikelenbosstraat, Fosheistraat (Kinrooi)
Alternatieve naam Stamprooyersbroek, Stamprooierbroek

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/72018/102.1
  • OL000026

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vallei van de Abeek van Bocholt tot Molenbeersel met Stramprooierbroek

Bocholt (Bocholt), Bree (Bree), Kinrooi, Molenbeersel (Kinrooi)

De vallei van de Abeek en het Stamprooierbroek waren tot de tweede helft van de 19de eeuw grotendeels moeras en in gemeen gebruik. Door de aanleg van het afwateringskanaal de Lossing, in combinatie met talrijke afwateringsgrachtjes, probeerde men het gebied te ontwateren voor land- en bosbouwdoeleinden. Ook werd er turf gewonnen in het gebied en waren er viskweekvijvers aanwezig. Later werden nog verschillende ingrepen gedaan in functie van het productief gebruik van de gronden. Momenteel bevinden zich centraal in het gebied hoofdzakelijk laagveenmoerassen, meestal omzoomd door wilgenstruwelen. Verder komen er vochtige en meestal verruigde weidepercelen voor en elzenbroekbossen en eikenbossen. Ook zijn er her en der heiderelicten. Aan de rand van het broek liggen veel weilanden. Ook komen er op de drogere gronden akkers voor.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Stamproyerbroek.
Dit gebied is het laatste overgebleven relict van een zone van vochtige heide en moerassen die zich uitstrekte over de gemeenten Hamont, Bocholt, Bree, Kinrooi, Tongerlo en Neeroeteren.

Waarden

Het Stamproyerbroek is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.