Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kruiskalsydemolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 26726   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26726

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Site van de zogenaamde "Kruiskalsydemolen" met molenromp, molenaarswoning en molenerf. De molenromp is beschermd als monument bij M.B. van 04.04.1995 en de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht ingevolge hetzelfde M.B. Eerste helft 17de eeuw: bouw van een houten staakmolen.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molensite windmolen Kruiskalsijdemolen

Kruiskalsijdestraat 7 (Diksmuide)
Site van de zogenaamde "Kruiskalsydemolen" met molenromp, molenaarswoning en molenerf. De molenromp is beschermd als monument bij M.B. van 04.04.1995 en de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht ingevolge hetzelfde M.B. Eerste helft 17de eeuw: bouw van een houten staakmolen.