Beschermd monument

Begijnhof

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 2839   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2839

Besluiten

Belfort, stadhuis, delen van parochiekerk Sint-Mauritius, begijnhof en kapel
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 32

Beschrijving

Het begijnhof te Hasselt, is beschermd als monument.Waarden

Het begijnhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnhof

Zuivelmarkt 33, 35 (Hasselt)
Het begijnhof, in zijn huidige vorm, bestaat uit een L-vormige huizenreeks, gelegen rondom een pleintje, thans ingericht als tuin, waarin de ruïnes van de voormalige begijnhofkerk bewaard bleven.

Is de omvattende bescherming van

Tuinen in het begijnhof

Zuivelmarkt zonder nummer (Hasselt)
Ruïnetuin van na de tweede wereldoorlog, aangelegd op de site van de verwoeste kerk van het Sint-Catharinabegijnhof.