Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Kwinten: kerkhof

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-06-2000 tot heden

ID: 284   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/284

Besluiten

Kerkhofmuren, pastorie met tuinmuur en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 13-06-2000  ID: 3583

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft het kerkhof van de parochiekerk Sint-Kwinten. De kerk zelf en de kerkhofmuur zijn als monument beschermd.Waarden

Het kerkhof van de Sint-Kwintenskerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als typologisch deel uitmakend van de kerksite biedt het kerkhof van de Sint-Kwintenskerk naast een boeiend overzicht van de stilistische evolutie in de graftekens eveneens een waardevolle verzameling van 18de-eeuwse grafkruisen.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Kwinten met kerkhof

Deken Verbesseltstraat 13 (Lennik)
Zandstenen constructie in Brabantse gotiek met nog omgevend kerkhof. Het driebeukig schip bewaart een romaanse kern in het metselwerk doch werd tijdens de eerste helft van de 17de eeuw in gotische stijl verbouwd.