Beschermd monument

Anatomisch theater

Beschermd monument van 08-07-1999 tot heden
ID: 285   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/285

Besluiten

Anatomisch theater, toegangspoort, woning van Ophem en beeldhouwersatelier Frans Vermeylen
definitieve beschermingsbesluiten: 08-07-1999  ID: 3476

Beschrijving

Het anatomisch theater te Leuven is beschermd als monument.


Waarden

Het voormalig anatomisch theater is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

het betreft een bijzonder kwaliteitsvol amfitheatergebouw waarvan de uitwendige architectuur met de kleurrijke bak- en zandsteencombinatie, het discrete verticale en horizontale lijnenspel, de hoekmarkeringen en steekbogige bandomlijstingen, een sober en harmonieus omhulsel vormt voor een rijkelijk interieur. Hier onderscheidt de binneninrichting zich door een geraffineerd decoratief programma dat culmineert in het sierlijke stucdecor van het koepelgewelf.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: ontworpen door Jacobus-Antonis Hustin (1731-1812) - een architect die voornamelijk in Leuven en omgeving zeer actief was - vormt het gebouw voor Belgiƫ typologisch een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een 18de-eeuwse ontleedkamer, geconcipieerd als een amfitheater op achthoekige plattegrond en stilistisch getuigend voor de overgangsfase classierende laatbarok-/Louis XV-stijl.
Het blijkbaar iets later gedateerde bijgebouw, tevens de toegang tot het anatomisch theater, is gemarkeerd door een fraai gedetailleerde hardstenen spiegelboogvormige deuromlijsting in Louis XV-stijl.

sociaal-culturele waarde

tussen 1887 en 1894 dienstdoend als atelier voor de Belgische sociaal-realistische kunstenaar Constantin Meunier (1831-1905), kwamen van deze beeldhouwer in het gebouw een aantal belangrijke werken tot stand die nog steeds niet alleen in eigen land maar ook buiten de grenzen grote faam genieten. Ook hierdoor bezit het amfitheater een onmiskenbare documentaire waarde.

wetenschappelijke waarde

in 1744 in opdracht van de universiteit opgetrokken als 'ontleedkamer' en toen fungerend als leslokaal voor anatomische proefnemingen, weerspiegelt het gebouw de toenmalige ontwikkelingen binnen de medische wetenschap die - onder impuls van Vesalius - vanaf de 16de eeuw het belang zou erkennen van het praktijkgericht onderzoek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Anatomisch theater

Minderbroedersstraat 52 (Leuven)
Voormalig anatomisch theater, dat in 1744 naar een ontwerp van J.A. Hustin op de hoek van de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat werd opgericht, op een achthoekige plattegrond.