Persoon

Hustin, Jacques Antoine

ID: 2854   URI: https://id.erfgoed.net/personen/2854

Beschrijving

De vroegste vermelding van de Leuvense bouwmeester Jacques Antoine Hustin dateert uit 1737. Hij maakte toen een plan op van een gedeelte van de Brusselsestraat in Leuven, waarbij hij wordt omschreven als gezworen landmeter, erkend door de Soevereine Raad van Brabant. In hetzelfde jaar - waarschijnlijk als deel van dezelfde opdracht - tekende hij ook een deel van de Tiensestraat in Leuven uit.

De vroegste realisaties van Hustin zijn de Sint-Gorgoniuskerk in Hoegaarden en het anatomisch theater in Leuven, beiden gebouwd in 1744. In 1750 werd Hustin door de president van het Luxemburgcollege samen met twee andere experten belast met een onderzoek voor de nieuwbouw van dat college.

Tussen 1751 en 1761 verkreeg Hustin tal van opdrachten. Behalve aan het Vigliuscollege tussen 1751 en 1755 was Hustin toen ook actief in Holsbeek (1752: opstelling proces-verbaal over de toestand van de kerk), Tienen (1753: opmaak van plannen, doorsnedes en aanzichten van de poort van het begijnhof) en Haacht (1753: opmaak plan van twee landerijen van de pedagogie het Castrum). Tussen 1754 en 1757 was Hustin betrokken bij de nieuwbouw van het Hollandcollege in Leuven en dirigeerde hij in 1755-1756 de bouw van het Sint-Annacollege. Op vraag van de hertog van Aarschot werkte Hustin in 1755 een figuratieve kaart af van de Demer in Testelt. Hij ontwierp ook het Sint-Ivocollege, waaraan in een eerste fase werd gewerkt van 1757 tot 1763. In de jaren 1761-1762 werd onder zijn leiding het Craenendonckcollege volledig vernieuwd.

Latere realisaties van Hustin zijn de noordmuren van het kerkhof van de Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof van Leuven (1763) en de Sint-Petrus en Paulus kerk van Geetbets (1768). De laatst bekende activiteiten van Hustin zijn de afwerking van het Sint-Ivocollege in 1776-1777 en het opmaken van een plan van enkele gronden van het Sint-Willibrordcollege in 1777.

Bron: Thomas, H. 2004-2005: Het voormalig Hollandcollege in Leuven, eindverhandeling postgraduaatsopleiding Monumenten- en Landschapszorg, Antwerpen: 204-206.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Anatomisch theater

Minderbroedersstraat 52 (Leuven)
Voormalig anatomisch theater, dat in 1744 naar een ontwerp van J.A. Hustin op de hoek van de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat werd opgericht, op een achthoekige plattegrond.


Begijnhofkerk Sint-Jan de Doper

Groot Begijnhof zonder nummer (Leuven)
De gotische begijnhofkerk is een driebeukig, basilicaal kerkgebouw van tien traveeën lang op een rechthoekige plattegrond, zonder transept of architecturaal gemarkeerde koorpartij. Begin van de bouw in 1305.


College van Savoye en huis Vander Kelen-Mertens

Savoyestraat 6 (Leuven)
Voormalig woonhuis van burgemeester Leopold Vander Kelen, met resten van de westelijke vleugel van het voormalige Savoyecollege. Daarnaast rest van de vroegere collegegebouwen enkel nog de barokke poort.


Craenendonckcollege

Craenendonck 31 (Leuven)
Louis XV-gebouw daterend uit de jaren 1761-1762 opgetrokken naar ontwerp van J.A. Hustin.


Hollands College en Paridaensinstituut

Janseniusstraat 2, Pater Damiaanplein 9 (Leuven)
Qua concept vertoont het 18de-eeuws college de karakteriserende vierkantstructuur, gevormd door het anderhalve bouwlaag hoge poortgebouw met aansluitende straatmuur en, rondom het gekasseide binnenplein, de drie U-vormig opgestelde verblijfsvleugels.


Parochiekerk Heilige Petrus en Paulus met kerkhof

Dorpsstraat 43 (Geetbets)
Een rijk uitgevoerde plattelandskerk opgetrokken in baksteen en Gobertange en bestaande uit een ingebouwde westtoren, een brede beuk van vijf traveeën en een smaller koor met halfronde apsis en oostsacristie.


Parochiekerk Sint-Gorgonius

Gemeenteplein 1B (Hoegaarden)
Fraai homogeen gebouw, gelegen op de heuvel die het landschap beheerst, in 1744 opgericht door de Leuvense architect J.A. Hustin.


Sint-Annacollege

Naamsestraat 37-39, Sint-Michielsstraat 7-11 (Leuven)
18de-eeuws hoofdvolume dat van de Naamsestraat is afgesloten door middel van een ijzeren hekwerk en dat in de loop van de 19de en de 20ste eeuw is uitgebreid met een gesloten galerij en kleinere bijgebouwen aan de oostzijde.


Sint-Ivocollege

Leopold Vanderkelenstraat 30 (Leuven)
In zijn huidige toestand is het voormalige Sint-Ivocollege het resultaat van de gedeeltelijke heropbouw na de beschadigingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van het 18de-eeuwse collegegebouw naar ontwerp van Hustin blijft alleen nog de voorgevel in Lodewijk XVI-stijl over.


Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen

Brusselsestraat 69, Kapucijnenvoer 35-37, 47, Minderbroedersstraat 12, 32 (Leuven)
De Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen is de courante benaming voor de ziekenhuissite tussen Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en Minderbroedersstraat. De oorsprong van het gebouwencomplex klimt op tot de eerste helft van de 19de eeuw.


Vigliuscollege

Naamsestraat 93 (Leuven)
Historische gebouwenrestant van het eertijds ruime Vigliuscollege dat met zijn aansluitende grote ommuurde tuin een diep en geknikt langwerpig perceel innam.


Thema's