Beschermd monument

Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

Beschermd monument van 08-07-1999 tot heden

ID: 286   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/286

Besluiten

Anatomisch theater, toegangspoort, woning van Ophem en beeldhouwersatelier Frans Vermeylen
definitieve beschermingsbesluiten: 08-07-1999  ID: 3476

Beschrijving

De toegangspoort tot de eerste botanische tuin van de universiteit van Leuven is beschermd als monument.Waarden

De toegangspoort tot de voormalige botanische tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: gebouwd naar een ontwerp van de gerenommeerde architect Laurent-Benoît Dewez (1731-1812), één van de wegbereiders en belangrijkste vertegenwoordigers van het classicisme in België, betreft het hier een imposante hardstenen toegangspoort in Louis XVI-stijl. Met haar imponerende portiekstructuur, gevormd door de brede rondboog tussen Ionische pilasters onder een zware frontonbekroning, vertegenwoordigt deze poort een belangrijke schakel in het bouwverloop van de Minderbroedersstraat.

wetenschappelijke waarde

opgetrokken in 1771, is de monumentale toegangspoort het enige overblijfsel van de eerste kruidentuin die door de universiteit ten behoeve van het wetenschappelijk botanisch en geneeskundig onderzoek werd aangelegd. Aldus bezit de poort ontegensprekelijk ook een belangrijke documentaire waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

Minderbroedersstraat zonder nummer (Leuven)
Monumentale toegangspoort, in 1771 in classicistische stijl opgetrokken naar ontwerp van L.B. Dewez.