erfgoedobject

Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

bouwkundig element
ID
42382
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42382

Juridische gevolgen

Beschrijving

De monumentale toegangspoort, in 1771 in classicistische stijl opgetrokken naar ontwerp van L.B. Dewez, sluit aan op het anatomisch theater. De houten poortdeuren zitten gevat in een arduinen rondboogomlijsting die uit geriemde archivolten op pilasters bestaat. De trapezoïdale sluitsteen is met een typisch Lodewijk XVI-motief gedecoreerd en in de zwikken versterken rozetten het ornamentele aspect van de poort. Twee monumentale pilasters met Ionisch kapiteel en festoen flankeren de poort. Het sterk verweerde en met mos begroeide hoofdgestel schraagt een driehoekig fronton waarvan het verdiept fronton is omlijnd door een geprofileerde lijst. Boven op dit fronton zijn restanten van siervazen zichtbaar, terwijl het opschrift "HORTUS BOTANICUS" ter hoogte van de architraaf aan de oorspronkelijke functie van de poort herinnert. De toegangspoort van de voormalige botanische tuin werd als monument beschermd in 1999.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (17.05.1999).
 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 8262/2 (bouwvergunning 1918); dossier 22619 (bouwvergunning 1971).
 • DE MAEGD C., Hortus Lovaniensis. Zijn geschiedenis en zijn gebouwen. De restauratie van de Oranjerie, in Monumenten en Landschappen, 4, augustus 1984, p. 6-26.
 • GUIMARAES T., Histoire des terrains de l´ancien jardin botnique, in Restauration de l'atelier du sculpteur François Vermeylen. Minderbroedersstraat Leuven (1877), onuitgegeven licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 1990, p. 26-43.
 • STAES J., De oude snijkamer (anatomietheater) van de universiteit. Hoek Minderbroedersstraat en Kapucijnenvoer, in Brochure Open Monumentendag, Leuven, 1993, p. 13-16.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Stedelijke kruidtuin

 • Is deel van
  Minderbroedersstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42382 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.