Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Minderbroedersstraat
Locatie Minderbroedersstraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Leuven (actualisaties: 25-09-2006 - 25-09-2006).
  • Adrescontrole Leuven (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).
  • Inventarisatie Leuven (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

Deze bescherming is geldig sinds 08-07-1999.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minderbroedersstraat: gedeelte tussen Kapucijnenvoer en zuidelijke Dijle-arm

Deze bescherming is geldig sinds 22-07-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De monumentale toegangspoort, in 1771 in classicistische stijl opgetrokken naar ontwerp van L.B. Dewez, sluit aan op het anatomisch theater. De houten poortdeuren zitten gevat in een arduinen rondboogomlijsting die uit geriemde archivolten op pilasters bestaat. De trapezoïdale sluitsteen is met een typisch Lodewijk XVI-motief gedecoreerd en in de zwikken versterken rozetten het ornamentele aspect van de poort. Twee monumentale pilasters met Ionisch kapiteel en festoen flankeren de poort. Het sterk verweerde en met mos begroeide hoofdgestel schraagt een driehoekig fronton waarvan het verdiept fronton is omlijnd door een geprofileerde lijst. Boven op dit fronton zijn restanten van siervazen zichtbaar, terwijl het opschrift "HORTUS BOTANICUS" ter hoogte van de architraaf aan de oorspronkelijke functie van de poort herinnert. De toegangspoort van de voormalige botanische tuin werd als monument beschermd in 1999.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (17.05.1999).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 8262/2 (bouwvergunning 1918); dossier 22619 (bouwvergunning 1971).
  • DE MAEGD C., Hortus Lovaniensis. Zijn geschiedenis en zijn gebouwen. De restauratie van de Oranjerie, in Monumenten en Landschappen, 4, augustus 1984, p. 6-26.
  • GUIMARAES T., Histoire des terrains de l´ancien jardin botnique, in Restauration de l'atelier du sculpteur François Vermeylen. Minderbroedersstraat Leuven (1877), onuitgegeven licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 1990, p. 26-43.
  • STAES J., De oude snijkamer (anatomietheater) van de universiteit. Hoek Minderbroedersstraat en Kapucijnenvoer, in Brochure Open Monumentendag, Leuven, 1993, p. 13-16.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Datum tekst: 2009

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Minderbroedersstraat

Minderbroedersstraat (Leuven)

is gerelateerd aan Stedelijke kruidtuin

Kapucijnenvoer 30, Leuven (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.