Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 28612   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/28612

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 1. Ten Z. van de poort en erbij aanleunend, begijnenhuisje ingericht als museum, bestaande uit voor- en achterhuis palend aan de Reie, XVIII(?) met oudere kern. Restauratie in 1997. Aan Z.-zijde een binnentuintje met kleine pandgang uit de jaren 1930 en aansluitend bij nr. 3.Voorhuis met dubbelhuisopstand van drie trav. en één bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Opmerkelijke rechth.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis

Begijnhof 1 (Brugge)
Ten zuiden van de poort en erbij aanleunend, begijnenhuisje ingericht als museum, bestaande uit voor- en achterhuis palend aan de Reie, 18de eeuw(?) met oudere kern. Restauratie in 1997. Aan zuidzijde een binnentuintje met kleine pandgang uit de jaren 1930 en aansluitend bij nummer 3.