Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
29006
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29006

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1904 laat Emiel Maertens-Heyndrickx, suikerbakker te Etterbeek, een nieuwe woning bouwen. Vermoedelijk tijdens het interbellum wordt daar aan straatzijde een verdieping aan toegevoegd en worden de raamopeningen op de begane grond voorzien van betonlateien.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg In de Vrede

Beverensestraat 16 (Ardooie)
In 1904 laat Emiel Maertens-Heyndrickx, suikerbakker te Etterbeek, een nieuwe woning bouwen. Vermoedelijk tijdens het interbellum wordt daar aan straatzijde een verdieping aan toegevoegd en worden de raamopeningen op de begane grond voorzien van betonlateien.