Beschermd monument

Dorpswoning

Beschermd monument van 04-11-2002 tot heden

ID
2943
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2943

Besluiten

Hoeven en gehucht Smeermans met deel van Zuid-Willemsvaart
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-2002  ID: 3959

Beschrijving

De dorpswoning te Lanaken, is beschermd als monument.Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Romeinse heirbaan van Maastricht naar het noorden, op de linkeroever van de Maas, was tot de aanleg van de steenweg Maastricht-Maaseik, de enige verkeersweg over land naar het noorden. Ondanks de vele 19de- en 20ste-eeuwse ingrepen in de streek - aanleg van nieuwe wegen, de Zuid-Willemsvaart, de ontwikkeling van de oostrand van het Kempisch plateau tot zware industriezone, de ontwikkeling van nieuwe woonwijken - bleef het tracé van deze weg in het landschap behouden en groepeert de oudste bebouwing van de regio. De gebouwen zijn bovendien van belang, omdat ze getuigen van de thans verdwenen landbouwactiviteit in het gebied.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Witgekalkt bakstenen gebouw van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Het gebouw dateert van circa 1775 en kreeg in de eerste helft van de 19de eeuw een laatclassicistische gevelordonnantie. Haaks hierop werd in de tweede helft van de 19de eeuw een vleugel bijgebouwd.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve en dorpswoning

Kluisstraat 14, 20-22 (Lanaken)
De dorpswoning en de hoevegebouwen vormde oorspronkelijk een gesloten complex, waarschijnlijk een grote hoeve (Atlas van de Buurtwegen, 1846). Thans in verschillende woningen onderverdeeld. De kern dateert waarschijnlijk uit 17de eeuw. In eerste helft van de 19de eeuw gebeurde een eerste splitsing.