Parochiekerk Sint-Quintinus: toren en voorgevel

Beschermd monument van 30-12-1949 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Zonhoven
Deelgemeente Zonhoven
Straat Heuvenstraat
Locatie Heuvenstraat 2 (Zonhoven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71066/109.1
  • OL000809

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Quintinus

Heuvenstraat 2, Zonhoven (Limburg)

Classicistische kerk, in 1788 voltooid, met integratie van de lage, vroeggotische toren, van de vroegere kerk (eerste helft 15de eeuw). De oriëntatie van de oorspronkelijke kerk werd niet aangehouden voor het classicistisch gebouw zodat de voorgevel, samen met die van het gemeentehuis een pleinwand vormt.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de vroeggotische toren uit de eerste helft van de 15de eeuw met romaanse doopvont en de voorgevel van de classicistische kerk uit 1788. De parochiekerk Sint-Quintinus werd in zijn geheel beschermd in 1983.

Waarden

De oude toren met romaanse doopvont alsmede de voorgevel van de Sint-Quintinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.