Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Quintinus: toren en voorgevel

Beschermd monument van 30-12-1949 tot heden

ID: 2975   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2975

Besluiten

Parochiekerk Sint-Quintinus: toren met romaanse doopvont en voorgevel
definitieve beschermingsbesluiten: 30-12-1949  ID: 261

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de vroeggotische toren uit de eerste helft van de 15de eeuw met romaanse doopvont en de voorgevel van de classicistische kerk uit 1788. De parochiekerk Sint-Quintinus werd in zijn geheel beschermd in 1983.Waarden

De oude toren met romaanse doopvont alsmede de voorgevel van de Sint-Quintinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Quintinus

Heuvenstraat 2 (Zonhoven)
Classicistische kerk, in 1788 voltooid, met integratie van de lage, vroeggotische toren, van de vroegere kerk (eerste helft 15de eeuw). De oriƫntatie van de oorspronkelijke kerk werd niet aangehouden voor het classicistisch gebouw zodat de voorgevel, samen met die van het gemeentehuis een pleinwand vormt.