Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeidershuizen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, nu geïntegreerd in de zogenaamde rivierenwijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
30044
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30044

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Mandelstraat nrs. 15-19. Arbeidershuizen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, nu geïntegreerd in de zogenaamde rivierenwijk die gebouwd wordt vanaf 1977. Nr. 15 (het rechter pand) is volgens het kadaster gebouwd in 1929 door werkman I. Casier, nr. 17 in 1928 – doch is verbouwd in het midden van de 20ste eeuw -, nr. 19 in 1948 door werkman J. Declerck. Van nrs. 15 en 17 (verbouwd) is hetAanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeidershuizen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, nu geïntegreerd in de zogenaamde rivierenwijk

Mandelstraat 15-19 (Torhout)
Mandelstraat nrs. 15-19. Arbeidershuizen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, nu geïntegreerd in de zogenaamde rivierenwijk die gebouwd wordt vanaf 1977. Nr. 15 (het rechter pand) is volgens het kadaster gebouwd in 1929 door werkman I. Casier, nr. 17 in 1928 – doch is verbouwd in het midden van de 20ste eeuw -, nr. 19 in 1948 door werkman J. Declerck. Van nrs. 15 en 17 (verbouwd) is het