Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Antoniuskapel of schaperskapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 30118   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30118

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Antoniuskapel of schaperskapel, gelegen op de noordoostelijke hoek van de Kapellestraat en de Westernieuwweg-Zuid. Referentiepunt in het open landschap versterkt door dikke knotwilg achter de kapel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Antoniuskapel of schaperskapel

Kapellestraat zonder nummer (Zuienkerke)
Sint-Antoniuskapel of schaperskapel, gelegen op de noordoostelijke hoek van de Kapellestraat en de Westernieuwweg-Zuid. Referentiepunt in het open landschap versterkt door dikke knotwilg achter de kapel.