Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Domein Raversijde met Memoriaal Prins Karel en Atlantikwall

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 30146   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30146

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Domein Raversijde" met "Memoriaal Prins Karel", de militaire site van beide Wereldoorlogen en archeologische site (* het gedeelte van de Duinenstraat dat door het domein loopt, is beschermd als landschap bij K.B. van 05.05.1959).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Domein Raversijde met Memoriaal Prins Karel en Atlantikwall

Duinenstraat 147-149 (Oostende)
Zogenaamd "Domein Raversijde" met "Memoriaal Prins Karel", de militaire site van beide Wereldoorlogen en archeologische site (* het gedeelte van de Duinenstraat dat door het domein loopt, is beschermd als landschap bij K.B. van 05.05.1959).