Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 30539   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30539

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 2. Wederopbouwhoeve, teruggaand op de regionale hoevebouw cf. Opstelling: lage bestanddelen deels gesloten opgesteld rondom een verhard erf; boerenhuis, stal, schuur, wagenhuis en bakhuis, resp. ten N.W., N.O., Z.W., Z.O. en N.W.; aanplantingen: populieren aan Z.- en W.-erfoprit; boomgaard, ten W.; materialen: verankerde donkerrode baksteen; pannen (mechanische) zadeldaken overstekend op houAanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve met mijnkrater 7/6/1917

Katteputstraat 2 (Heuvelland)
Wederopbouwhoeve, teruggaand op de regionale hoevebouw. Opstelling: lage bestanddelen deels gesloten opgesteld rondom een verhard erf; boerenhuis, stal, schuur, wagenhuis en bakhuis, respectievelijk ten noordwesten, noordoosten, zuidwesten, zuidoosten en noordwesten.