Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsgedenkteken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID
31241
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31241

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gedenkteken van 1923, geplaatst op een driehoekig plantsoen ten noorden van de Heilige Kruisverheffingskerk. Opgericht ter nagedachtenis van de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsgedenkteken

Kerkstraat zonder nummer (De Haan)
Gedenkteken van 1923, geplaatst op een driehoekig plantsoen ten noorden van de Heilige Kruisverheffingskerk. Opgericht ter nagedachtenis van de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen.