Oorlogsgedenkteken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Wenduine
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsgedenkteken

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Gedenkteken van 1923, geplaatst op een driehoekig plantsoen ten noorden van de Heilige Kruisverheffingskerk. Opgericht ter nagedachtenis van de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen. Ontworpen door architect René Derleyn (Wenduine) en gerealiseerd door beeldhouwer De Wispelaere (Brugge).

Halfronde witbepleisterde constructie met middendeel geflankeerd door lage muurtjes eindigend op hoekpijlers. Uitgevoerd in een neoclassicistische stijl getypeerd door geprofileerde kroonlijsten steunend op pilasters met Ionische kapitelen en architraaf versierd met acanthusbladeren. Hoger centraal gedeelte met bas-reliëf met afbeelding van een gesneuvelde soldaat en een geknielde vrouw met palmtak, op de achtergrond een stralende zon en kruis. Bekronend wapenschild met Belgische leeuw. Op de sokkel onder andere de data van beide oorlogen.

Flankerende muren met rechthoekige nissen met blauwhardstenen platen waarin de gebeitelde namen van slachtoffers. Hoekpijlers met de wapenschilden van West-Vlaanderen (rechts) en Wenduine (links).

Aan de achterzijde is het centrale deel versierd met een medaillon omkranst met een gestrikte hedera en palmtak en met de afbeelding van Leopold Brion (zie ook Leopold Brionstraat) en onderschrift "UIT VADERLANDSLIEFDE/ STIERF/ LEOPOLD BRION/ TE BRUGGE DEN 2 OOGST 1916". De flankerende muren zijn onversierd.

Voorliggend pleintje belegd met breuksteen en toegankelijk via bordes, halfronde rozenborder aansluitend op de hoekpijlers. Achter het monument staan enkele esdoorns.

  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden… Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 421.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.