Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsgedenkteken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID: 32521   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32521

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsgedenkteken, gevormd door een in brons gegoten, triomferende soldaat, oprukkend met hoog geheven vlag en geplaatst op een sokkel die het middenaccent vormt van een ietwat lagere, halfronde en in witte natuursteen uitgewerkte gedenkmuur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsgedenkteken en vrijheidslinde

Kerkstraat zonder nummer (Tervuren)
Vrijheidslinde met ervoor het oorlogsmonument van beeldhouwer R. Blondiau met bronzen beeld door Van de Capelle, ingehuldigd op 19 augustus 1923.


Is de omvattende vaststelling van

Opgaande linde als vrijheidsboom

Kerkstraat zonder nummer (Tervuren)
De vrijheidsboom, een Hollandse linde, bevindt zich bij het tijdens het interbellum opgerichte oorlogsgedenkteken. De boom werd in 1830 aangeplant als herinnering aan de Belgische Onafhankelijkheid.