Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Monulfus en -Gondulfus: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-03-2003 tot heden
ID: 3311   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3311

Besluiten

Parochiekerk Sint-Monulfus en -Gondulfus en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-03-2003  ID: 4005

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van de parochiekerk Sint-Monulfus en -Gondulfus is beschermd als stadsgezicht. Deze omgeving wordt bepaald door voornamelijk 19de-eeuwse bebouwing, met onder andere een hoekhuis, drie burgerhuizen, de dekenij en het kerkplein met het oorlogsmonument. De als monument beschermde parochiekerk maakt geen deel uit van de bescherming als stadsgezicht.Waarden

De omgeving van de Sint-Monulfus- en Gondulfuskerk is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Zowel de Sint-Monulfus- en Gondulfuskerk als de gebouwen in de onmiddellijke omgeving ervan dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw en werden in een korte tijdspanne heropgetrokken. De heropbouw van de kerk kadert in een typische nieuwbouwpolitiek, terwijl deze van de omliggende gebouwen het gevolg is van een brand, die in 1856 de meeste gebouwen van de Maasmechelse Dorpsstraat in de as legde. In beide gevallen waren het echter budgettaire redenen die maakten dat er werd geopteerd voor sobere baksteennieuwbouw met lichte neoklassieke karakteristieken. Bijgevolg is er eerder toevallig een belangrijke visuele eenheid ontstaan die nog in grote trekken bewaard is gebleven.

historische waarde

Zowel de Sint-Monulfus- en Gondulfuskerk als de gebouwen in de onmiddellijke omgeving ervan dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw en werden in een korte tijdspanne heropgetrokken. De heropbouw van de kerk kadert in een typische nieuwbouwpolitiek, terwijl deze van de omliggende gebouwen het gevolg is van een brand, die in 1856 de meeste gebouwen van de Maasmechelse Dorpsstraat in de as legde. In beide gevallen waren het echter budgettaire redenen die maakten dat er werd geopteerd voor sobere baksteennieuwbouw met lichte neoklassieke karakteristieken. Bijgevolg is er eerder toevallig een belangrijke visuele eenheid ontstaan die nog in grote trekken bewaard is gebleven.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Rond het plein voor de kerk zijn verschillende bakstenen gebouwen te situeren, elk met eigen architecturale accenten, die aan de 19de-eeuwse standaard een zeker cachet verlenen. Vier panden verdienen een bijzondere vermelding: het hoekhuis Dr. Haubenlaan 32 (1860), de identieke dubbelhuizen Dr. Haubenlaan 71-73 (tweede helft 19de eeuw) en het dubbelhuis Dr. Haubenlaan 78 (1860), alle met min of meer gepronceerde middenrisalieten. De dekenij in de Deken Bernardstraat (1893) is in de bescherming begrepen omdat het gebouw in het gezichtsveld ligt van het kerkplein, en stilistisch bij de uniforme bebouwing aldaar aansluit.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Dokter Haubenlaan 77 (Maasmechelen)
Breedhuis van het dubbelhuistype met drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa 1860.


Dekenij van 1894

Deken Bernardstraat 22 (Maasmechelen)
Alleenstaand breedhuis van het dubbelhuistype, gedateerd 1894.


Hoekhuis

Dokter Haubenlaan 32 (Maasmechelen)
Hoekhuis met het kerkplein, met vier + vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, van circa 1860.


Oorlogsmonument Mechelen-aan-de-Maas

Opperveldstraat zonder nummer (Maasmechelen)
Monument opgericht in 1920, op het plein voor de Sint-Monulfus- en Gondulfuskerk, ter nagedachtenis van de gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog.


Twee burgerhuizen

Dokter Haubenlaan 71-73 (Maasmechelen)
Twee identieke breedhuizen van het dubbelhuistype, elk drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.