Kanunnikenhuis

Beschermd monument van 22-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Kortestraat
Locatie Kortestraat 10, Kortestraat 8A-B (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/102.1
  • OL000048

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kanunnikenhuis

Kortestraat 8A-B, 10, Borgloon (Limburg)

Voormalig kanunnikenhuis, gebouwd door anunnik F. Segraets in 1671. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op dito plint; verhoogde begane grond.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het voormalige kanunnikenhuis met aangrenzend dienstgebouw.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: Het kanunnikenhuis heeft wetenschappelijke, in casu architectuurhistorische waarde: ondanks de bepleistering en verbouwing van de kruiskozijnen is het gebouw een toch vrij intact en belangrijk voorbeeld van Maasstijl. De documentaire waarde wordt verhoogd door de datering (1671). Het dienstgebouw bezit een merkwaardige, neoclassicistische poort. De sociaal-culturele waarde wordt bepaald door de ligging: voornamelijk die van het dienstgebouw, dat door zijn volume een belangrijk element vormt in de gevelwand. Tot slot hebben de dienstgebouwen industrieel-archeologische waarde als getuigenis van de stadsontwikkeling ingevolge de toenemende fruitteeltindustrie.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000349, 13 monumenten en 2 stadsgezichten (GYSELINCK J., 1993).

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.