Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekpand 1934 naar ontwerp van A. Van Coillie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34012
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34012

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sterk horizontaal geaccentueerde lijstgevel door verschillend materiaalgebruik.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekpand naar ontwerp van Alfons Van Coillie

Zuidstraat 40 (Roeselare)
Sterk horizontaal geaccentueerde lijstgevel door verschillend materiaalgebruik.