Beschermd monument

Woning De Rozenkrans

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID
348
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/348

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4132

Beschrijving

Woning De Rozenkrans te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Woonhuis de Rozenkrans is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Voormalig handelspand, opgevat als een tweelaags en drie traveeën tellend 18de-eeuws diephuis met oudere kern, opgetrokken in baksteen onder een met tegelpannen bedekt zadeldak, voorzien van schild en laadvenster.
Typerend en verwijzend naar de voormalige economische functie van het pand zijn het laadvenster -voorzien van een katrol- en de hardstenen pui in neoclassicistische vormentaal, circa 1885 te dateren. De pui -een grote vitrine, geflankeerd door twee smalle deuren- bestaat uit een omlijsting van pilasters met Franse voegen, opgesmukt met diamantkoppen, schijf- en dropmotieven, spiegels en gecanneleerde pilasters. De haast volledig in ijzerzandsteen opgetrokken kelder met waterput en de speklagen in de zijmuren wijzen op een minstens tot de 17de eeuw opklimmende oudere kern.
Gelegen in de oudste kern van de stad en omringd door rijke vakwerkwoningen, heeft het pand niet alleen een belangrijke relictwaarde als getuige van de oorspronkelijke bebouwing aan de kruising van de Felix Moonsstraat, de Guido Gezellestraat, de Ketelstraat en de Schotelstraat. Als handelspand is het tevens een getuige van de economische geschiedenis van Diest, die een bloeiperiode kende in de tweede helft van de 19de eeuw, veruitwendigd door de rijke winkelpui.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning De Rozenkrans

Felix Moonsstraat 3, 3A (Diest)
De 18de-eeuwse voorgevel met groot centraal geplaatst laadvenster toont aan dat het pand al een handelsfunctie had vóór de plaatsing van de neoclassicistische winkelpui in blauwe hardsteen circa 1885.