Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Hof te Schiebeek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
35129
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35129

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eertijds afhangend van het plaatselijk kartuizersklooster, eerste vermelding in 1350. In zijn huidige vorm, een gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof te Schiebeek

Ninoofsesteenweg 45 (Herne)
Eertijds afhangend van het plaatselijk kartuizersklooster, eerste vermelding in 1350. In zijn huidige vorm, een gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Hof te Schiebeek

Ninoofsesteenweg 45 (Herne)