Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Paulus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
35192
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35192

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerde driebeukige kerk uitgevoerd in een typerende Maasromaanse stijl en opklimmend tot het einde van de 12de en het begin van de 13de eeuw, met grondige aanpassingen op het einde van de 17de en in het begin van de 18de eeuw. De kerk met omringend kerkhof is ingeplant op een lichte verhevenheid in het dorpscentrum ten noorden van de Voer.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Paulus

Dorpsplein zonder nummer (Tervuren)
Georiënteerde driebeukige kerk op een lichte verhevenheid, uitgevoerd in Maasromaanse stijl en opklimmend tot eind 12de en begin 13de eeuw, grondige aanpassingen eind 17de en in begin 18de eeuw, ommuurd voormalig kerkhof.

Is de omvattende vaststelling van

Muurschilderingen Sint-Pauluskerk

Dorpsplein zonder nummer (Tervuren)
Muurschilderingen in koor en apsis, tweede kwart 13de eeuw en circa 1300, fragmentair bewaard.