erfgoedobject

Muurschilderingen Sint-Pauluskerk

bouwkundig element
ID
301528
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301528

Juridische gevolgen

Beschrijving

Muurschilderingen in koor en apsis, tweede kwart 13de eeuw en circa 1300, fragmentair bewaard. Twee lagen boven elkaar.

1. Apsis: onder het centrale venster, Kruisiging met Maria en Johannes, tweede kwart 13de eeuw, thema hernomen circa 1300; rechts en links heiligen onder arcades, tweede kwart 13de eeuw; ook later hernomen: heiligen, circa 1300.

2. Noordmuur van het koor: decoratieve fries met naar het oosten oplopend zigzagbandmotief, tweede kwart 13de eeuw, daarboven is het motief hernomen, circa 1300; links van het venster twee apostelen met blote voeten, circa 1300; rechts van het venster een staande Annunciatie met engel aan de rechterzijde van Maria, circa 1300; wijdingskruis, tweede kwart 13de eeuw.

Schilderingen in 1968 ontdekt tijdens restauratiewerken onder leiding van architect A.G. Van Doren, bij de verwijdering van de barokke lambrisering en altaar. Sonderingen, daarna blootgelegd en gefixeerd in 1969-71 door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Michel Savko). Verder blootgelegd, gevolgd door consolidatie en integratie door hetzelfde instituut in 1994-1996 (Walter Schudel). De bovenliggende renaissance- en barokfragmenten werden gedocumenteerd en verwijderd tijdens de twee vermelde restauratiecampagnes. Opvallend is de hedendaagse schildering die werd toegevoegd door Koen Broucke in de zone onder de apsiskalot.

  • BERGMANS A. 1998: Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw. Studie en inventaris van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken, KADOC Artes 2, Leuven, 333-334 (met bibliografie, archivalische en iconografische bronnen).
  • BUYLE M. 1994: Tervuren, Sint-Pauluskerk te Vossem in: BUYLE M. & BERGMANS A. Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen, M&L Cahier 2, Brussel, 184-185.
  • SCHUDEL W. 1994: De St.-Pauluskerk te Vossem, Icomos-kontakt 7.3-4.
  • SCHUDEL W. 1995: Icomos-studiedag. Vossem, 2-12-94, Icomos-kontakt 8.1-2.

Bron     : -
Auteurs :  Bergmans, Anna
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Paulus


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Muurschilderingen Sint-Pauluskerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301528 (Geraadpleegd op 21-04-2021)