Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stal van het Bethaniaklooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 35623   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35623

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bij het binnenkomen van de stad, aan de linkerzijde van de Stationsstraat, bevindt zich het enige overblijfsel van het voormalige Bethaniaklooster in de vorm van een 18-eeuwse stalvleugel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stal van het Bethaniaklooster

Stationsstraat zonder nummer (Zoutleeuw)
Bij het binnenkomen van de stad, aan de linkerzijde van de Stationsstraat, bevindt zich het enige overblijfsel van het voormalige Bethaniaklooster in de vorm van een 18-eeuwse stalvleugel.