Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
36126
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36126

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Monumentale toegangspoort, in 1771 in classicistische stijl opgetrokken naar ontwerp van L.B. Dewez.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

Minderbroedersstraat zonder nummer (Leuven)
Monumentale toegangspoort, in 1771 in classicistische stijl opgetrokken naar ontwerp van L.B. Dewez.