Beschermd monument

Kasteel van Heers met hoeve, kapel en grafstenen

Beschermd monument van 19-07-1943 tot heden

ID
3665
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3665

Besluiten

Kasteel van Heers
definitieve beschermingsbesluiten: 19-07-1943  ID: 73

Beschrijving

De bescherming omvat het Kasteel van Heers met hoeve en de grafkapel en grafsteen van de burggraven Desmaisières.Waarden

Het kasteel van Heers, met inbegrip van de hoeve, van de kapel der Heeren en van de nog bestaande grafstenen is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Grafkapel en grafsteen van de burggraven Desmaisières

Weerstandersstraat 1A (Heers)
Op het kerkhof, rechthoekige kapel uit eind 19de - begin 20ste eeuw, van één travee onder zadeldak.


Kasteel van Heers

Nieuwe Steenweg 69-71 (Heers)
Het kasteel is een compact geheel in laatgotische stijl met elementen die reeds verwijzen naar de renaissance, de vier vleugels gelegen rondom een vrijwel vierkante binnenplaats. Het dateert in zijn huidige vorm uit eind 15de - begin 16de eeuw.