Grafkapel en grafsteen van de burggraven Desmaisières

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Heers
Straat Weerstandersstraat
Locatie Weerstandersstraat 1A, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grafkapel en grafsteen van de burggraven Desmaisières

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als monument Kasteel van Heers met hoeve, kapel en grafstenen

Deze bescherming is geldig sinds 19-07-1943.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en kasteel en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op het kerkhof, rechthoekige kapel uit eind 19de - begin 20ste eeuw, van één travee onder zadeldak (leien).

Baksteen op hardstenen plint; mergelstenen banden. Overhoeks geplaatse steunberen met hardstenen afdekking. Gekoppelde, bakstenen spitsboogvensters in de zijgevels. Spitsboogportaal in een geprofileerde, hardstenen omlijsting; hardstenen tussendorpel. Erboven, het hardstenen wapenschild van de familie. Hardstenen grafsteen vóór de kapel.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Heers

Heers (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.