Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bronzen gedenkplaat voor het 20ste Linieregiment van de Eerste Wereldoorlog

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 37038   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37038

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bronzen gedenkplaat voor het 20ste Linieregiment van de Eerste Wereldoorlog in de gevel van het voormalige gemeentehuis. Opschrift: "AANGEBODEN DOOR DE VERBROEDERING MET HET 20STE LINIEREGIMENT DAT OP 14 OKTOBER 1918 HIER ZEGEVIEREND SLAG LEVERDE EN DE VERMELDING - HANDZAME - OP ZIJN VAANDEL BEKWAM" (drukletters in vlakreliëf).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bronzen gedenkplaat voor het 20ste Linieregiment van de Eerste Wereldoorlog

Handzameplein 1 (Kortemark)
Bronzen gedenkplaat voor het 20ste Linieregiment van de Eerste Wereldoorlog in de gevel van het voormalige gemeentehuis. Opschrift: "AANGEBODEN DOOR DE VERBROEDERING MET HET 20STE LINIEREGIMENT DAT OP 14 OKTOBER 1918 HIER ZEGEVIEREND SLAG LEVERDE EN DE VERMELDING - HANDZAME - OP ZIJN VAANDEL BEKWAM" (drukletters in vlakreliëf).